ประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำระบบการขึ้นทะเบียนและรับรององค์กรภาคประชาสังคมและอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมสู่การปฏิบัติ"
 
  รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22/04/2021
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
 
การเดินทาง :
การจองห้องพัก : 
เข้าพักวันที่ : 
ออกวันที่
ประเภทการเข้าพัก : 
ชื่อ : 
* ต้องระบุ ถ้าหากไม่พบชื่อคู่พัก กรุณาเลือก พักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้
เสร็จแล้วจึง แก้ไขข้อมูลภายหลัง เมื่อมีรายชื่อคู่พักแล้วครับ
หน่วยงาน : 
 
  ** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่พักให้ท่านใหม่ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น **
ประเภทอาหาร :
 
          
  หมายเหตุ

1. ขอให้นำใบขออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) ไม่ใช่ใบส่งตัว มาแนบเบิกค่าใช้จ่าย โดยขออนุมัติให้ครอบคลุม วันเดินทางมาและกลับ
2. ขอให้ผู้ที่จะเดินทางโดยสารโดยเครื่องบิน (เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น) เดินทางด้วยสายการบิน Low Cost โดยนำใบเสร็จรับเงิน E-Ticket และ Boarding Pass ทั้งขาไปและขากลับ มาแนบการขอเบิกเงิน กรณีรถของหน่วยงานราชการ (ต้องมีหนังสือขออนุมัติใช้รถฯ) หากไม่สามารถใช้รถของหน่วยงานราชการได้ ขอสงวนสิทธิสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล แต่ละหน่วยงานสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้หน่วยงานละหนึ่งคัน (เดินทางมาพร้อมกัน) พร้อมขอใบอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทางในเอกสารขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
3. หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ
   กรุณาติดต่อนงลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-8252-1453 หรือ Email: chaichanaaa@hotmail.com 
   หรือคุณศรีลัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-6787-3019 หรือ Email: srilai2002@hotmail.com