ลงทะเบียนประชุมขับเคลื่อนการจัดบริการที่เป็นมิตรในเยาวชน สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
 
  ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 18/07/2024 23:59:00   รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    
   
หน่วยงาน : 

จังหวัด : 
หน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
เข้าประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
 
          
  ขอความร่วมมือ เมื่อท่านเข้าร่วมประชุม

1. ท่านต้องลงทะเบียนภายใต้ชื่อหน่วยงานของท่านเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

2. หนังสืออนุมัติไปราชการ (ฉบับจริง) จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและกลับ

3. หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ
    คุณศรีลัย เรืองชัย โทร. 08-6787-3019 Email: srilai2002@hotmail.com หรือ คุณพรรณทิพา คุณศรีเมฆ โทร. 09-6878-4544 Email: pantipa.ptk@gmail.com