ลงทะเบียน ประชุมพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)
 
  รับลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น    
รหัสลงทะเบียน :    * ต้องระบุ
หน่วยงาน : 

เลือกจังหวัด : 
เลือกหน่วยงาน : 
* ต้องระบุ 
* ต้องระบุ 
การเข้าร่วมประชุม :
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ :   * ต้องระบุ
นามสกุล :   * ต้องระบุ
ตำแหน่ง :   * ต้องระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ต้องระบุ
 
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :   * ต้องระบุ
อีเมล์ : 
* ต้องระบุ
  ใช้สำหรับ รับเงินค่าเบี้ยประชุม   *ต้องระบุ
หมายเลขบัญชีธนาคาร :  
ชื่อธนาคาร :  
หรือ หมายเลขพร้อมเพย์    ไม่ต้องเลือกชื่อธนาคารก็ได้ครับ
 
          
  หมายเหตุ

- เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วจะได้รับเมล์ตอบกลับ พร้อมทั้ง Link โปรแกรม Zoom Meeting
  เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 13.00-16.00 น.
  (กรุณาตรวจสอบที่ junk mail เพราะระบบ E-mail อาจมองว่าเป็นเมล์แปลกปลอมครับ)

- ในวันประชุม ขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วม เป็นชื่อจริง นามสกุลจริง และชื่อหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดกล้องให้ทีมงานได้จับภาพ
   เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิก-จ่ายค่าเบี้ยประชุม

-   หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.prepthai.net หรือตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ
    คุณศรีลัย เรืองชัย โทร. 08-6787-3019 หรือ คุณนงลักษณ์ ชัยชะนะ โทร. 08-8252-1453