เอกสารประชุมหารือขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือการจัดบริการเพร็พขององค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยบริการสุขภาพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 64)
วันที่ 20/01/2022   อ่าน 908
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 การนำนโยบาย PrEP สู่การปฏิบัติ : จับมือ รัฐ-ชุมชน ร่วมจัดบริการไฟล์ pdf15 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
21/12/2021
2 เพร็พนครพิงค์โมเดล ความร่วมมือในการจัดบริการเพร็พ ระหว่างรพ.นครพิงค์กับมูลนิธิเอ็มพลัสไฟล์ pdf24 พญ.ปรารถนา ลีนะศิริมากุล
รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
21/12/2021
3 ประเมินผลการจัดบริการการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส (PrEP) ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. ปีงบประมาณ 2563ไฟล์ pdf15 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่
21/12/2021
4 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files7 ทีมวิทยากร 21/12/2021