เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและค้นหาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ (โครงการ ACC-PREV) (22 พ.ย. 64)
วันที่ 22/11/2021   อ่าน 376
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 นโยบายและทิศทางงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย (2564-2565)ไฟล์ pdf31 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/11/2021
2 กรอบการดำเนินงาน ปีงบ 2565 กิจกรรมมาพร้อมเป้าหมายไฟล์ pdf20 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/11/2021
3 ผลงานการดำเนินงานภายใต้ PrEP2START 5 ปีไฟล์ pdf13 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/11/2021
4 การแยกกลุ่มประชากรหลัก(KP) ในงานบริการป้องกันและตรวจเอชไอวีสู่ระบบการบันทึกข้อมูลไฟล์ pdf12 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
22/11/2021
5 แผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565ไฟล์ pdf10 คุณยุทธภูมิ ศรีคำจีน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/11/2021
6 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files17 ทีมวิทยากร 22/11/2021