ประชุมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index testing)

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ Index Testing  
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก