ประชุมเชิงปฏิบัติการ "นำระบบการขึ้นทะเบียนและรับรององค์กรภาคประชาสังคมและอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมสู่การปฏิบัติ"

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 26/4/2564 - 27/4/2564  
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายศรีลัยเรืองชัยผู้ประสานงานด้านข้อมูลผู้ประสานงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนทบุรีไม่ประสงค์จองห้องพัก