รายงานผลการจัดบริการ Index Testing
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
ลำดับหัวข้อการดำเนินงาน Index testingจำนวน
(คน)
1Dateวันที่ 01/10/2019 ถึง 18/04/2021 
2Index cases offeredจำนวน Index client ที่ได้รับการเสนอบริการ (Offer)3,487
3Index cases acceptedจำนวน Index client ที่ได้รับบริการ (Accept)2,380
4Contacts elicitedจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัสของ Index client2,455
5Know partner Posจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ทราบสถานะบวกมาก่อน168
6Contacts Testedจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ตรวจเอชไอวี1,636
7Tested Positiveจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ425
8Initiated ARTจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ติดเชื้อฯได้เริ่มยาต้านฯ351
9Tested Negativeจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่วินิจฉัยว่าไม่ติดเชื้อฯ1,211
10PrEPจำนวนคู่/หรือผู้สัมผัส ที่ไม่ติดเชื้อฯ ได้ยาเพร็พ270