Index partner testing Cascade
ร้อยละความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจำนวนการบันทึกข้อมูล
ลำดับหน่วยงานจังหวัดOfferedEligibledAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveYieldARTNEGPrEP
  รวม3,5741,8701,4271,45521691418520.2142729174
1 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 18181818015640.0591
2 รพ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 44440300.0030
3 รพ.บ้านไร่ อุทัยธานี 22222000.0000
4 รพ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ 20000000.0000
5 รพ.พิชัย อุตรดิตถ์ 11111000.0000
6 รพ.อุดรธานี อุดรธานี 31414813013011132522.1248823
7 รพ.หนองหาน อุดรธานี 238110000.0000
8 รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 775514250.0220
9 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 666606583.3510
10 รพ.หนองแสง อุดรธานี 33220200.0021
11 รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 33110100.0010
12 รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 22110000.0000
13 รพ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 33330200.0020
14 รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 28281315015426.71110
15 รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 17127705240.0031
16 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 22220200.0021
17 รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 403927270271037.07170
18 รพ.หาดใหญ่ สงขลา 2147362623327414.832312
19 รพ.สงขลา สงขลา 55555000.0000
20 รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 15151213011327.3383
21 รพ.แจ้ห่ม ลำปาง 1515141401417.11131
22 รพ.พัฒนานิคม ลพบุรี 1010101001000.00100
23 รพ.ชัยบาดาล ลพบุรี 11110000.0000
24 รพ.ป่าติ้ว ยโสธร 33333000.0000
25 รพ.มุกดาหาร มุกดาหาร 664513266.7211
26 รพ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 11000000.0000
27 รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 18131313013538.5480
28 รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 156110100.0011
29 รพ.ตะโหมด พัทลุง 643403133.3122
30 รพ.ป่าพะยอม พัทลุง 22220200.0021
31 รพ.ดอกคำใต้ พะเยา 1010101001000.00100
32 รพ.แม่ใจ พะเยา 108880800.0080
33 รพ.ปง พะเยา 44330300.0030
34 รพ.นาดี ปราจีนบุรี 32221000.0000
35 รพ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 11110000.0000
36 รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 27272626025312.03221
37 รพ.น่าน น่าน 2211011100.0100
38 สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี 16490888917368.20670
39 รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 3113121201119.11101
40 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 11110000.0000
41 รพ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 77770700.0072
42 รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช 10000000.0000
43 รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 24513982830752026.719555
44 รพ.คง นครราชสีมา 10106707457.1430
45 รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 77550400.0042
46 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 553303266.7211
47 รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 44440400.0040
48 รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 33330300.0030
49 รพ.พิมาย นครราชสีมา 22000000.0000
50 รพ.ปักธงชัย นครราชสีมา 11000000.0000
51 รพ.รัษฎา ตรัง 22222000.0000
52 รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 119111108109282114.80207
53 รพ.หางดง เชียงใหม่ 285554100.0010
54 รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 215554000.0000
55 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 845725185131292.3010
56 รพ.สต.แม่สาย เชียงราย 1313121201000.00100
57 รพ.แม่ลาว เชียงราย 555505120.0140
58 รพ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 553303133.3120
59 รพ.บางละมุง ชลบุรี 8356525812500.0051
60 รพ.ชลบุรี ชลบุรี 2626172548225.0160
61 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 1313101008112.5171
62 รพ.แก่งหางแมว จันทบุรี 2211011100.0000
63 รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 1667976771230516.73250
64 รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 52525151010330.0371
65 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 3636363761715.91164
66 รพ.หนองเรือ ขอนแก่น 33330300.0030
67 รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 42413888924241922.083218
68 ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2676141430431023.383313
69 รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 25813121459111.1181
70 รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 222176535312231147.88127
71 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 13838363620300.0031
72 รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 60383637136513.953119
73 รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 5656565705523.625333
74 รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 50292828615213.31132
75 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 41312020019315.83162
76 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 36191313010330.0370
77 ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1644404125.0133
78 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 10105505240.0231
79 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 43222000.0000
80 รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 22221000.0000
81 ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 20000000.0000
82 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 11110100.0010
83 รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 1111011100.0100
84 ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 11110100.0010
85 รพ.ลำทับ กระบี่ 33221000.0000