รายงานผล Index partner cascade รายหน่วยงาน
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ : วิธีชวนคู่  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

 ลำดับเขตหน่วยงานจังหวัดOfferedEligibledAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveARTNEGPrEP
    รวม17,12911,1839,2019,5381,3125,5921,3491,2024,2431,078
  1 1รพ.แม่สาย เชียงราย 7474696906553602
  2 1รพ.เวียงแก่น เชียงราย 3333021110
  3 1รพ.แม่ลาว เชียงราย 2525122502322210
  4 1รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย 5554545404400440
  5 1รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 3092662562564337323412
  6 1รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 933030301692271
  7 1รพ.หางดง เชียงใหม่ 87131111732210
  8 1รพ.น่าน น่าน 4343394003833351
  9 1รพ.ดอกคำใต้ พะเยา 1010101001000100
  10 1รพ.ปง พะเยา 4433030030
  11 1รพ.แม่ใจ พะเยา 2018181811700170
  12 1รพ.แจ้ห่ม ลำปาง 3434333303311321
  13 2รพ.แม่ระมาด ตาก 5555050050
  14 2รพ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ 2000000000
  15 2รพ.พิชัย อุตรดิตถ์ 2211100000
  16 3รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 1717171701500151
  17 3รพ.บ้านไร่ อุทัยธานี 2222200000
  18 4รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 5957555564398341
  19 4รพ.พัฒนานิคม ลพบุรี 1515151531100110
  20 4รพ.ชัยบาดาล ลพบุรี 1111000000
  21 4รพ.พระพุทธบาท สระบุรี 2222020020
  22 5รพ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1111000000
  23 5รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 681277070077
  24 6รพ.แก่งหางแมว จันทบุรี 2211011000
  25 6รพ.ชลบุรี ชลบุรี 838333831392170
  26 6รพ.บางละมุง ชลบุรี 4393532893071152242183
  27 6รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 42423030028105181
  28 6รพ.นาดี ปราจีนบุรี 5444121110
  29 6รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 22720816116301485142975
  30 7รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 89559558959986256655019148
  31 7รพ.หนองเรือ ขอนแก่น 1814131301222101
  32 7รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 1831831441441621111518
  33 7รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 99910081172
  34 7รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 35835633834429182313115130
  35 7ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 28282835283252
  36 8รพ.อุดรธานี อุดรธานี 1,8541,3351,3191,3738847213195634196
  37 8รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 141166053220
  38 8รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 838381811742320511
  39 8รพ.หนองหาน อุดรธานี 19182495102466184
  40 8รพ.ไชยวาน อุดรธานี 1111100000
  41 8รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 7755051140
  42 8รพ.วังสามหมอ อุดรธานี 1111000000
  43 8รพ.บ้านผือ อุดรธานี 13131212084242
  44 8รพ.น้ำโสม อุดรธานี 4444400000
  45 8รพ.สร้างคอม อุดรธานี 1010513180080
  46 8รพ.หนองแสง อุดรธานี 6655051142
  47 8รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 5544030030
  48 8รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 645856560531514380
  49 8รพ.กู่แก้ว อุดรธานี 1100000000
  50 9รพ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 15977162240
  51 9รพ.สต.หนองพลวงมะนาว นครราชสีมา 1111011100
  52 9รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 793575440442041812311529511
  53 9รพ.ครบุรี นครราชสีมา 7777070070
  54 9รพ.คง นครราชสีมา 101067074430
  55 9รพ.จักราช นครราชสีมา 2222020020
  56 9รพ.โชคชัย นครราชสีมา 2525252502555200
  57 9รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นครราชสีมา 5050505505317133612
  58 9รพ.โนนสูง นครราชสีมา 9999091181
  59 9รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 171717170147770
  60 9รพ.ประทาย นครราชสีมา 8888083350
  61 9รพ.ปักธงชัย นครราชสีมา 2211011100
  62 9รพ.พิมาย นครราชสีมา 52524949044993510
  63 9รพ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 6666050050
  64 9รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 1414141501500150
  65 9รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 606055550541210427
  66 9รพ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 1111010011
  67 9รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 2121202002054152
  68 9รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 636356560561818386
  69 9รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 1111011100
  70 9รพ.โนนแดง นครราชสีมา 4433031120
  71 9รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี เมืองยาง นครราชสีมา 1111011100
  72 9รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 9999093360
  73 9รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 12121010094351
  74 10รพ.มุกดาหาร มุกดาหาร 15151213763332
  75 10รพ.คำชะอี มุกดาหาร 4444040040
  76 10รพ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 1100000000
  77 10รพ.ป่าติ้ว ยโสธร 5555310010
  78 10รพ.ไทยเจริญ ยโสธร 1111010011
  79 10รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 30303032125552010
  80 10รพ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 1111010010
  81 10รพ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6666050050
  82 10รพ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 111110100101190
  83 10รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี 4456331121
  84 11รพ.ลำทับ กระบี่ 3322100000
  85 11รพ.ปะทิว ชุมพร 1111100000
  86 11รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1111011000
  87 11รพ.พิปูน นครศรีธรรมราช 7766060060
  88 11รพ.ชะอวด นครศรีธรรมราช 1313131301200124
  89 11รพ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 2222010011
  90 11รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช 2111100000
  91 11รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 3823062382401218868541208
  92 11รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 113107959746613125325
  93 11รพ.ถลาง ภูเก็ต 47340320521842031031001002
  94 11รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 123785962045123334
  95 11รพ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 101010101000000
  96 11รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 5050242602666200
  97 11รพ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 4444041131
  98 11รพ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 2111100000
  99 11รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 10101010440042
  100 12รพ.นาโยง ตรัง 1111010010
  101 12รพ.รัษฎา ตรัง 2222200000
  102 12รพ.ตะโหมด พัทลุง 2616141721222106
  103 12รพ.ศรีบรรพต พัทลุง 3333300000
  104 12รพ.ป่าพะยอม พัทลุง 3333030031
  105 12รพ.หาดใหญ่ สงขลา 7322452142151198714107342
  106 12รพ.สงขลา สงขลา 351711111100000
  107 12รพ.ระโนด สงขลา 221599210010
  108 13รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1,40488643544045190836810745
  109 13รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 47211515263330
  110 13รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 646141412321111213
  111 13คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 2161741471491112024239630
  112 13รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27262525480081
  113 13รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 3292182042066178956914
  114 13รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 653720261173340
  115 13รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1,199678458480178160242113629
  116 13รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 7864363523187232
  117 13รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 45428728328817261545220789
  118 13รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 32201818581174
  119 13รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 33124019419630145333011212
  120 13รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 37728524925072403232208121
  121 13รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 1,451553549610277322656425775
  122 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 4444300000
  123 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 450188169172857712116520
  124 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 67444247491087
  125 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 712317183103376
  126 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1,579817638650252505551195123
  127 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 131055041132
  128 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 67955400000
  129 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 2000000000
  130 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร กรุงเทพมหานคร 391211111102282
  131 13ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 8844221111