รายงานการใช้ชุดตรวจ HIVST ในบริการ Index partner cascade รายหน่วยบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

 ลำดับเขตหน่วยบริการจังหวัดจำนวนผู้รับ HIVST ในบริการชวนคู่ฯจำนวนที่ติดตามและทราบว่าใช้ชุดตรวจHIVST-ReactiveHIVST-Non ReactiveInvalid/
Error
จำนวนคู่ที่มาตรวจแลบ รพ.HIV-PositiveOn ARTRapid ART
(≤ 7 days)
Median CD4HIV NEGOn PrEPInconclusive
    รวม93861565248117403780
  1 1รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 1100000000000
  2 1รพ.หางดง เชียงใหม่ 5312011000000
  3 6รพ.ชลบุรี ชลบุรี 3311000000000
  4 6รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 4404040000400
  5 7รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 65320422135210
  6 7รพ.เปือยน้อย ขอนแก่น 1101010000100
  7 7รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น 1000000000000
  8 7รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 5514041000320
  9 7รพ.วาปีปทุม มหาสารคาม 1110011100000
  10 8รพ.อุดรธานี อุดรธานี 25253202411112310
  11 10รพ.ไทยเจริญ ยโสธร 1101010000110
  12 10รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1101010000110
  13 10รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี 1110011100000
  14 11รพ.ถลาง ภูเก็ต 9808060000600
  15 11รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3303030000300
  16 12รพ.ป่าพะยอม พัทลุง 2211021110100
  17 12รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) พัทลุง 1000000000000
  18 13รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 101028092110710
  19 13รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 9815041000310
  20 13รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1101000000000
  21 13รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 3303020000200