รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม21,73313,96811,27481.0011,6511,5296,95368.691,70424.511,4995,24975.491,252
 MSM7,2224,0343,05575.003,2804611,55255.0051833.00452103466.00452
 TG61030621670.003912771.001659.00151140.006
 SW96532139.0020150.001100.00100.000
 PWID146996464.004914185.00614.0053585.004
 Other13,6599,4767,91883.008,28110665,33273.00116321.001026416978.00790