รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม22,87014,56711,74681.0012,1601,6117,27168.931,76024.211,5505,51175.791,363
 MSM7,6614,2003,18975.003,4214941,63255.0053332.00468109967.00501
 TG64832022369.004112870.001760.00161139.006
 SW98532139.0020150.001100.00100.000
 PWID1481016665.004914185.00614.0053585.004
 Other14,3159,8938,24783.008,64711155,56973.00120321.001060436678.00852