รายงานการใช้ชุดตรวจ HIVST ในบริการ Index partner cascade รายหน่วยบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

 ลำดับเขตหน่วยบริการจังหวัดจำนวนผู้รับ HIVST ในบริการชวนคู่ฯจำนวนที่ติดตามและทราบว่าใช้ชุดตรวจHIVST-ReactiveHIVST-Non ReactiveInvalid/
Error
จำนวนคู่ที่มาตรวจแลบ รพ.HIV-PositiveOn ARTRapid ART
(≤ 7 days)
Median CD4HIV NEGOn PrEPInconclusive
    รวม656184723264302650
  1 1รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 1100000000000
  2 1รพ.หางดง เชียงใหม่ 4202000000000
  3 6รพ.ชลบุรี ชลบุรี 2210000000000
  4 6รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 4404040000400
  5 7รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 43210211152100
  6 7รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 5514041000320
  7 8รพ.อุดรธานี อุดรธานี 18181152311112200
  8 10รพ.ไทยเจริญ ยโสธร 1101010000110
  9 10รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1101010000110
  10 10รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี 1110011100000
  11 11รพ.ถลาง ภูเก็ต 9808060000600
  12 11รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3303030000300
  13 13รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 7725062110410
  14 13รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 4402010000100
  15 13รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1101000000000