รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม23,15614,70011,86381.0012,2801,6207,35468.991,77324.111,5615,58175.891,379
 MSM7,7824,2403,22175.003,4624971,65455.0053432.00469112067.00506
 TG66032522870.004112870.001760.00161139.006
 SW104572543.0020150.001100.00100.000
 PWID1491016665.004914185.00614.0053585.004
 Other14,4619,9778,32383.008,72611215,63074.00121521.001070441578.00863