รายงาน Partner testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  เพศ :
กลุ่มเป้าหมาย  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
Test
(คน)
Positive
(คน)
ร้อยละ
 1<15 2052612
 215-19 3478323
 320-24 1,04625224
 425-29 1,13330226
 530-34 1,05527025
 635-39 87223526
 740-44 81521526
 845-49 69415622
 950+ 1,05123922
 10Unknown2588432