รายงานการใช้ชุดตรวจ HIVST ในบริการ Index partner cascade รายหน่วยบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยบริการ
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

 ลำดับเขตหน่วยบริการจังหวัดจำนวนผู้รับ HIVST ในบริการชวนคู่ฯจำนวนที่ติดตามและทราบว่าใช้ชุดตรวจHIVST-ReactiveHIVST-Non ReactiveInvalid/
Error
จำนวนคู่ที่มาตรวจแลบ รพ.HIV-PositiveOn ARTRapid ART
(≤ 7 days)
Median CD4HIV NEGOn PrEPInconclusive
    รวม7874105824075303370
  1 1รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 1100000000000
  2 1รพ.หางดง เชียงใหม่ 4202000000000
  3 6รพ.ชลบุรี ชลบุรี 3311000000000
  4 6รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี 4404040000400
  5 7รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 65320422118210
  6 7รพ.เปือยน้อย ขอนแก่น 1101010000100
  7 7รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 5514041000320
  8 8รพ.อุดรธานี อุดรธานี 21212172411112300
  9 10รพ.ไทยเจริญ ยโสธร 1101010000110
  10 10รพ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1101010000110
  11 10รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี 1110011100000
  12 11รพ.ถลาง ภูเก็ต 9808060000600
  13 11รพ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 3303030000300
  14 13รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 8826072110510
  15 13รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 7705030000310
  16 13รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1101000000000
  17 13รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 2202010000100