รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม20,39513,32710,72780.0011,0831,4506,62568.771,64324.801,4504,98275.201,166
 MSM6,7573,8302,89075.003,0874331,46155.0050034.0044296165.00421
 TG56027919369.003812670.001557.00141142.006
 SW93511937.0020150.001100.00100.000
 PWID143986364.004814085.00615.0053485.003
 Other12,8429,0697,56283.007,90810155,09773.00112121.00988397678.00736