รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม13,9689,4807,61680.007,8559544,62066.951,22226.451,0753,39873.55865
 MSM4,6752,8342,15275.002,2192741,04853.0040138.0035264761.00315
 TG36920314068.00146136750.001623.00155176.0016
 SW48181477.00162964.00333.003666.001
 PWID85674161.005424076.00615.0053485.006
 Other8,7916,3585,26982.005,4206633,45672.0079623.00700266076.00527