รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม9,6197,1675,52677.005,7146543,29965.2093328.288242,36671.72569
 MSM3,3242,2411,59371.001,65417974350.0030240.0026444159.00225
 TG24716910964.00116105148.001223.00123976.0011
 SW32141178.00121763.00228.002571.000
 PWID53423173.003122172.00523.0041676.006
 Other5,9634,7013,78280.003,9014622,47772.0061224.00542186575.00327