รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม11,6798,2796,67381.006,8878263,97365.551,10927.919802,86472.09730
 MSM3,9462,5271,92676.001,99023990751.0036540.0032354259.00278
 TG30918312769.00133125948.001220.00124779.0012
 SW38151280.00141861.00337.003562.000
 PWID70553461.004423173.00516.0042683.006
 Other7,3165,4994,57483.004,7065722,96871.0072424.00638224475.00434