รายงาน Partner จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 กลุ่มเป้าหมายIndex cases
Offered
(คน)
Index cases
Eligibled
(คน)
Index cases
Accepted
(คน)
%
Accepted
Contacts
elicited
(คน)
Know
partner Pos
(คน)
Contacts
Tested
(คน)
%
Contacts Testing
Tested
Positive
(คน)
%
Yield Positive
Initiated
ART
(คน)
Negative
(คน)
%
Negative
PrEP
(คน)
 รวม16,60710,9278,77480.009,0561,1175,42568.331,40825.951,2334,01774.05987
 MSM5,4883,1722,40475.002,4843121,21055.0045337.0039975762.00355
 TG45423416470.00168147649.002026.00195673.0018
 SW53201680.001821168.00436.004763.001
 PWID122815365.006745180.00917.0084282.006
 Other10,4907,4206,13782.006,3197854,07773.0092222.00803315577.00607