รายงานการส่งผลงาน Index partner testing
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  ปีงบประมาณ

  ลำดับปีงบประมาณไตรมาสเดือนหน่วยงานจังหวัดOfferedEligibledAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveARTNEGPrEP
       รวม9,6477,0765,5705,7626773,3239408312,383571

ปีงบประมาณ : 2565

   1 25653พฤษภาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 1111011100
   2 25653พฤษภาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 22181517062241
   3 25653พฤษภาคม รพ.หาดใหญ่ สงขลา 2211011100
   4 25653พฤษภาคม รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2222020020
   5 25653พฤษภาคม รพ.บางละมุง ชลบุรี 5522100000
   6 25653พฤษภาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 21666053320
   7 25653พฤษภาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 2100000000
   8 25653พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 4111010010
   9 25653พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 28151414171164
   10 25653พฤษภาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 4433122200
   11 25653พฤษภาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 3222110010
   12 25653เมษายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 21121212340041
   13 25653เมษายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 301818182101193
   14 25653เมษายน รพ.หาดใหญ่ สงขลา 30877520021
   15 25653เมษายน รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 3111010010
   16 25653เมษายน รพ.บางละมุง ชลบุรี 16151414700000
   17 25653เมษายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 4200000000
   18 25653เมษายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 27666064320
   19 25653เมษายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 22888221110
   20 25653เมษายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 14988262243
   21 25653เมษายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 15833031122
   22 25653เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 9444300000
   23 25653เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 44212121252232
   24 25653เมษายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 10101010221110
   25 25653เมษายน รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 5333100000
   26 25653เมษายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 30181415661153
   27 25652มีนาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 4444030032
   28 25652มีนาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 16131313152231
   29 25652มีนาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 5038353702255177
   30 25652มีนาคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 33777162041
   31 25652มีนาคม รพ.หาดใหญ่ สงขลา 36977230032
   32 25652มีนาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 6633030030
   33 25652มีนาคม รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 6555010010
   34 25652มีนาคม รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2211000000
   35 25652มีนาคม รพ.สงขลา สงขลา 14722200000
   36 25652มีนาคม รพ.บางละมุง ชลบุรี 707055612720020
   37 25652มีนาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 3000000000
   38 25652มีนาคม รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1111010010
   39 25652มีนาคม รพ.หางดง เชียงใหม่ 3000000000
   40 25652มีนาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 54656050051
   41 25652มีนาคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 6633020020
   42 25652มีนาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 17666143211
   43 25652มีนาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2111010010
   44 25652มีนาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 16877163332
   45 25652มีนาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 8633031120
   46 25652มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 6333110011
   47 25652มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 67302828271165
   48 25652มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 1000000000
   49 25652มีนาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 101099021111
   50 25652มีนาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 161177420022
   51 25652มีนาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 541312120123391
   52 25652มีนาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 653025251764420
   53 25652กุมภาพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 9900000000
   54 25652กุมภาพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1616171701000105
   55 25652กุมภาพันธ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 33212022494451
   56 25652กุมภาพันธ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 332625260135480
   57 25652กุมภาพันธ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 48101010641030
   58 25652กุมภาพันธ์ รพ.หาดใหญ่ สงขลา 321110101000000
   59 25652กุมภาพันธ์ รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 2222021110
   60 25652กุมภาพันธ์ รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 7778071160
   61 25652กุมภาพันธ์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 6444310011
   62 25652กุมภาพันธ์ รพ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2222010010
   63 25652กุมภาพันธ์ รพ.สงขลา สงขลา 322400000000
   64 25652กุมภาพันธ์ รพ.บางละมุง ชลบุรี 28281415900000
   65 25652กุมภาพันธ์ รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 1111010010
   66 25652กุมภาพันธ์ รพ.หนองหาน อุดรธานี 7211010010
   67 25652กุมภาพันธ์ รพ.สร้างคอม อุดรธานี 1101100000
   68 25652กุมภาพันธ์ รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 2222010010
   69 25652กุมภาพันธ์ รพ.หางดง เชียงใหม่ 6000000000
   70 25652กุมภาพันธ์ รพ.พิปูน นครศรีธรรมราช 4444040040
   71 25652กุมภาพันธ์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 24000000000
   72 25652กุมภาพันธ์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 4444032210
   73 25652กุมภาพันธ์ รพ.ค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช 1111100000
   74 25652กุมภาพันธ์ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 10333010010
   75 25652กุมภาพันธ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1000000000
   76 25652กุมภาพั