รายงาน Partner testing จำแนกตามช่วงอายุ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  เพศ :
กลุ่มเป้าหมาย  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
 
     
     
Graph width width Spin UpSpin Down px
Bar width Spin UpSpin Down %
Text direction Spin UpSpin Down degree
     
  Color    Data Label
     
Graph
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
 ลำดับช่วงอายุ
(ปี)
จำนวน
(คน)
ร้อยละ
 1<15 2151.0
 215-19 3201.0
 320-24 1,0766.0
 425-29 1,3407.0
 530-34 1,2037.0
 635-39 1,0045.0
 740-44 9215.0
 845-49 7564.0
 950+ 1,1506.0
 10Unknown8,89552.0
 11รวม 16,880100.0