รายงานผลตามวิธีการชวนคู่ของผู้เข้ารับบริการ
 
  ระดับข้อมูล
 
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :    
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

% Yield by partner notification method

Client

Provider

Contract

Dual

Index Cases เลือกใช้วิธีชวนมาตรวจทั้งสี่รูปแบบและพบผลบวกสูง ถ้าคู่กลับมาตรวจ
ลำดับ วิธีชวนคู่ จำนวน Index
case ที่เลือก
จำนวน (%)
คู่กลับมาตรวจ
Positive
(คน)
Yield
(%)
1 Client 5,159 3,232 (63%) 761 24
2 Provider 1,517 1,267 (84%) 388 31
3 Contract 106 87 (82%) 23 26
4 Dual 977 839 (86%) 236 28