รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
   
ระดับข้อมูล    
หน่วยงาน  
งบประมาณจาก    
 
 
ข้อมูล : เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :  
             
 
     
ความกว้างกราฟ Spin UpSpin Down px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   

รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
 กลุ่มเป้าหมายได้รับคำปรึกษา
เกี่ยวกับ PrEP
ได้กินยา PrEP
(คน)
กินยารายใหม่
(คน)
หยุดยา
(คน)
ไม่มาตามนัด
(คน)
กินยาปัจจุบัน
(คน)
ติดเชื้อเอชไอวี
ขณะรับยา PrEP (คน)
 รวม10,6954,7894,2391,2882,3941,1070
 1. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 8,0003472300793216598810
 2. สาวประเภทสอง (TG) 87729126985159470
 3. พนักงานบริการชาย (MSW)3401351142881260
 4. พนักงานบริการหญิงอยู่เป็นหลักแหล่ง (Venue-based FSW) 12174632042120
 5. พนักงานบริการหญิงอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง (Non venue-based FSW)463130131440
 6. ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 103232202210
 7. แรงงานข้ามชาติ (MW)1000000
 8. ผู้ต้องขัง (Prisoner) 18171721500
 9. มีคู่ผลเลือดต่าง6095194971442661090
 10.หญิงตั้งครรภ์ที่ผลเลือดต่าง 19171721320
 11.ประชาชนทั่วไป50620219562115250
 12. ผู้ใช้สารเสพติด53660600
 13. คู่ของผู้ใช้ยาหรือสารเสพติด2220200