เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ ACT-PREV (18-19 พ.ค. 2566)
วันที่ 18/05/2023   อ่าน 499
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 การดำเนินงานด้าน HIV/AIDS เพื่อลดการติดเชื้อใน Key POP และความร่วมมือกับเครือข่ายในระบบบริการ Index,PrEP และการใช้ HIVSTไฟล์ pdf80 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
18/05/2023
2 ความร่วมมือการดำเนินงาน MOPH และ US CDC และแนวทาง PEPFAR 5x3ไฟล์ pdf12 Dr.Sanny Northbrook
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
18/05/2023
3 คุยเรื่อง U=U กับ Index Clientไฟล์ pdf11 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
18/05/2023
4 เรื่องเด็ด PrEP ต้องรู้ PrEP Mobile อีกทางเลือกในการให้บริการไฟล์ pdf9 คุณหลั่งพร อุตรศาสตร์
คลินิกปลายฟ้า ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง รพ.ขอนแก่น
18/05/2023
5 แนวทางการจัดบริการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ประเทศไทยไฟล์ pdf14 ดร.อัจฉรา ภักดีพินิจ
กองโรคเอดส์และโรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์
18/05/2023
6 การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIVST)ไฟล์ pdf23 คุณสุวลี แจ้งขำ
กองโรคเอดส์และโรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์
18/05/2023
7 การรู้สถานะการติดเชื้อโดยผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางไฟล์ pdf8 คุณอุษณีย์ กฤษณาวารินทร์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
18/05/2023
8 การดำเนินกิจกรรม Stand by you รพ.ศิริราชไฟล์ pdf23 พญ.กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19/05/2023
9 การดำเนินกิจกรรมการใช้ HIV Self Test รพ.ตากสินไฟล์ pdf8 คุณณัฐธิดา สาธารณะ
โรงพยาบาลตากสิน
19/05/2023
10 การดำเนินกิจกรรมการใช้ HIV Self Test รพ.อุดรธานีไฟล์ pdf10 คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
19/05/2023
11 ก้าวต่อไปของมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนไฟล์ pdf15 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คุณอรพิน สุขศรีพานิช ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/05/2023
12 Update Index partner testing PLUS HIV Self-Testไฟล์ pdf11 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/05/2023
13 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files14 ทีมวิทยากร 19/05/2023