เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม (24-25 พ.ค. 66)
วันที่ 20/06/2023   อ่าน 299
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสําคัญของบริการเอชไอวีภายใต้ความร่วมมือหน่วยบริการสุขภาพและศูนย์องค์รวม เพื่อส่งเสริมบริการชวนคู่ฯ ประเทศไทยไฟล์ pdf9 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2023
2 ทิศทางหลักเกณฑ์ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และบริการติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ (งานศูนย์องค์รวม) ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไฟล์ pdf7 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนนท์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
20/06/2023
3 ศูนย์องค์รวมทำอะไรกันบ้างไฟล์ pdf2 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
20/06/2023
4 การชวนคู่ยุค Y2K และ NEW GENไฟล์ pdf2 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/06/2023
5 การแนะนำและชวนคู่ Index partner testing แบบแกนนำฉบับย่อไฟล์ pdf3 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/06/2023
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของศูนย์องค์รวม รพ.ศรีนครินทร์ไฟล์ pdf2 คุณพรนิภา หาญละคร
รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
20/06/2023
7 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files4 ทีมวิทยากร 20/06/2023