เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) รพ.เลิดสิน (14 มิ.ย. 66)
วันที่ 20/06/2023   อ่าน 389
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญและแนวทางการจัดบริการ Index partner testingไฟล์ pdf21 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
20/06/2023
2 การให้การปรึกษาเพื่อชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing)ไฟล์ pdf16 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
20/06/2023
3 การพัฒนาการบริการของห้องตรวจ 502 และให้คำปรึกษาไฟล์ pdf6 คุณปานหทัย สุนทราวิรัตน์
รพ.เลิดสิน จ.กรุงเทพฯ
20/06/2023
4 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files9 ทีมวิทยากร 20/06/2023