เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นมิตร (22-23 ก.พ. 2567)
วันที่ 23/02/2024   อ่าน 485
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 สถานการณ์เอชไอวีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบบีและซี ไฟล์ pdf61 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/02/2024
2 รู้ทัน เอชไอวี/เอดส์ ป้องกันได้ อยู่ด้วยกันได้ไฟล์ pdf26 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/02/2024
3 รู้ทันไวรัสตับอักเสบบีและซีไฟล์ pdf11 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22/02/2024
4 สิทธิประโยชน์วัยรุ่น และช่องทางการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไฟล์ pdf30 ฝ่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
23/02/2024
5 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files25 ทีมวิทยากร 23/02/2024