การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing
   รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment)      
 

ลำดับวันที่โรงพยาบาลจังหวัดชื่อผู้ประเมินชื่อผู้รับผิดชอบQ1Q2Q1_1_1Q1_1_2แก้ไขพิมพ์
123/11/2565รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นภานุรุจเจ้าหน้าที่จัดบริการส่งต่อข้อมูลบริการ33ใช่/ทุกครั้งใช่/ทุกครั้ง