ขอเชิญท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม "นำระบบการขึ้นทะเบียนและรับรององค์กรภาคประชาสังคมและอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมสู่การปฏิบัติ"

เข้าสู่ระบบ PrEP Package
ชื่อ
รหัสผ่าน
   
   
   
  ลืมรหัสผ่าน

รายงานผลการให้บริการ PrEPรายงานผลการจัดบริการ Index Testing


บันทึกข้อมูล Index Testing
รายงานผล การให้บริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
ได้รับคำปรึกษา
                  9,800 ราย
ได้กินยา PrEP
     4,362 ราย
44.5%
กินยารายใหม่
   3,886 ราย
89%
ติดเชื้อขณะรับยา
                        0 ราย
ดาวน์โหลดเอกสาร
วีดีโอนำเสนอ

สถิติการใช้งานเว็บไซด์
free website counter
เริ่ม 04/01/2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com