รายงานผล การให้บริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
ได้รับคำปรึกษา
                  9,915 ราย
ได้กินยา PrEP
     4,442 ราย
44.8%
กินยารายใหม่
   3,951 ราย
89%
ติดเชื้อขณะรับยา
                        0 ราย
ดาวน์โหลดเอกสาร
วีดีโอนำเสนอ

สถิติการใช้งานเว็บไซด์
free website counter
เริ่ม 04/01/2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com