ขอเชิญท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ ยืนยันเข้าร่วมประชุม “การพัฒนาคู่มือติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการ Index partner testing ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ขอเชิญท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ ยืนยันเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพร็พ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการให้การปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพร็พ”
รายงานผล การให้บริการยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
ได้รับคำปรึกษา
                  10,213 ราย
ได้กินยา PrEP
     4,542 ราย
44%
กินยารายใหม่
   3,886 ราย
89%
ติดเชื้อขณะรับยา
                        0 ราย
ดาวน์โหลดเอกสาร
วีดีโอนำเสนอ

สถิติการใช้งานเว็บไซด์
free website counter
เริ่ม 04/01/2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  cqihiv@gmail.com